หนังกลางแปลง


แดดร่ม เย็นย่ำ หลังจากทานข้าวเย็น แล้ว ถึงเวลาที่จะเตรียมตัว พาลูกหลาน เดินไปลานกว้างของหมู่บ้าน

เพื่อรื่นรมย์ กับวัฒนธรรมโบราณ ที่เริ่มจะสูญหายไป "หนังกลางแปลง"วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วัณโรค เรื่องใกล้ๆ ตัวที่ทุกคนควรรู้

วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่อันตราย และเคยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของโลก จนปัจจุบันนี้ ยังไม่สามารถทำให้โรคนี้หมดไปได้ นอกจากนี้มันยังพบเพื่อนสนิท ที่เกี่อกูลกัน คือ HIV ทำให้โรคนี้ยิ่งเป็นมากขึ้น  สื่อที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจเรื่องโรคนี้ยังมีไม่มาก จึงมีผู้ทำ การ์ตูนนี้ออกมากทำให้เราเข้าใจและมีความรู้เรี่องของวัณโรคมากขึ้น

ตอนที่ 1  วัณโรคอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

คลิ๊กภาพเพื่อเปิดดูวิดีโอ


ตอนที่ 2 

คลิ๊กภาพเพื่อเปิดดูวิดีโอ


คอนที่ 3


คลิ๊กภาพเพื่อเปิดดูวิดีโอตอนที่ 4


คลิ๊กภาพเพื่อเปิดดูวิดีโอ

ตอนที่ 5


คลิ๊กภาพเพื่อเปิดดูวิดีโอ


ขอขอบคุณ สปสช. และ SANOFI

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ขับขี่ปลอดภัย

ปัจจุบันมีรถยนต์ จักรยานยนต์บนถนนจำนวนมาก  ผู้ขับขี่ส่วนหนึ่งไม่มีจิตสำนึกของความปลอดภัย จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอๆ มีการ์ตูนที่ผลิตเป็นสื่อที่ใช้ได้ครับ นำมาให้เป็นสื่อสอนนักเรียน ให้บอกพ่อแม่

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 1 Social Network.mp4


ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 2

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 3

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 4

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 5

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 6

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 7

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 8

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 9

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 10

ขับขี่ปลอดภัย ตอนที่ 11

พาแลง54

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

ความรู้ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่กำลังระบาดมากในปัจจุบัน ผมจึงพยาบาลค้นหา Clip เกี่ยวกับไข้เลือดออกทั้งทั่วไป อาการ การรักษา การป้องกันมารวมไว้ เผื่อสนใจจะได้นำไปใช้ครับ


สารคดี โรคไข้เลือดออกความรู้โรคไข้เลือดออก
อาการไข้เลือดออก
อาการไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก 1
โรคไข้เลือดออก 2


ครอบครัวห่างไกลไข้เลือดออก


Dengue Add


ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำ Clip ให้ความรู้เหล่านี้ ครับ

พาแลง - หนังกลางแปลง


โรคเรื้อนรักษาได้

          เนื่องจากวันที่ 16 มกราคม ของทุกปีจัดเป็นวันราชประชาสมาสัย และสัปดาห์ที่ 14 - 20 มกราคม จัดเป็นสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ที่จะจัดให้มีการรณรงค์เกี่ยวกับ โรคเรื้อน หรือ โรคผิวหนังเนื้อชา วันนี้จึงถือโอกาสนำ เรื่องเกี่ยวกับ โรคเรื้อนมาให้สมาชิกทุกท่านได้ชม และใช้ประโยชน์ครับ


ราชประชาสมาสัย โรคเรื้อน รักษาได้

โรคเรื้อน... รักษาไว หายเร็ว
talk โรคเรื้อนเป็นโรคร้าย แต่รักษาได้

พาแลง-หนังกลางแปลง

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

อาการโรคหลอดเลือดสมอง ร.พ.พญาไท 1

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง มีความคลุมเคลือ และถ้ารักาาได้เร็ว และนำส่งโรงพยาบาลเร็ว จะสามารถป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนได้มาก อาการ 3 อย่างคือ
1. หน้าเบี้ยว
2. แขน ขาอ่อนแรง
3. พูดไม่ชัดขึ้นมาทันที 
ให้รีีบ โทร 1669  ทันที 


พาแลง54

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นิทานมดน้อย

          การบริหารงานที่ดี ทำได้ยาก การเป็นผู้บริหารงานที่ดีต้องมีการเรียนรู้ และฝึกหัด มีทัศนคติที่ดี
บางครั้งการทำงานที่ดีอยู่แล้ว ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ว่าทำอะไร การที่ผู้บริหารเข้าไปก้าวก่ายมาก สร้างกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบที่มากเกินไป อาจทำให้ ผู้ปฏิบัติงานอึดอัด กลับทำให้ผลงานแย่ลงกว่าเดิม  โดยเฉพาะงานที่ต้องการความเป็นอิสระทางความคิด งานคลีเอทีพ หรืองานที่ต้องทุ่มเทมาก ๆ 
          เหมือนกับงานของมดน้อยที่ทำดีอยู่แล้ว เมื่อมีการควลบคุมมากเกินไป ผลลัพธ์ ย่อมไม่เป็นผลดีแน่นอนพาแลง54

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การล้างมือ 7 ขั้นตอน

การล้างมือบ่อย ๆ ถือว่าเป็นการกำจัดเชื้อโรค ในการป้องกันโรคติดต่อหลายอย่าง เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก ดังนั้นต้องมีการสอนกันอยู่เป็นประจำ แต่ในเด็ก หรือสอนแบบธรรมดาอาตไม่ค่อยน่าสนใจ จึงใช้ clip แทน น่าจะดี  ผมได้รวบรวมไว้ ที่ไม่เร็วมา เสียงชัด และเป็นการ์ตูน จะช่วยให้เข้าใจและทำได้ง่ายขึ้น เป็นที่สนใจของเด็ก  ๆ ครับจริงอยู่ว่ามีวิธีการสอนการล้างมือเยอะ แต่เลือกมาพอเป็นสังเขป ครับ

พาแลง54